asd asdsa f
Business

Pracovní tým aneb firemní kultura

55

Každý dospělý pracující jedinec má své osobní zkušenosti ohledně vztahů na pracovišti. Mezilidské pracovní vztahy mezi kolegy a mezi nadřízenými. Vztahy v zaměstnání dokážou do značné míry ovlivnit nejen atmosféru na pracovišti, ale mají i podstatný vliv na pracovní výkonnost zaměstnance neboli pracovníka. Na základě pracovního prostředí se pak můžeme těšit do práce, nebo naopak jsme v práci nespokojení. Do práce pak chodíme s nechutí a chybí mnoho motivace k podání dobrého pracovního výsledku.

lidé v zaměstnání

Co je firemní kultura a koho ovlivňuje?

Za firemní kulturu jsou považovány veškeré zvyky, formální a neformální pravidla, styl oblékání, komunikace v zaměstnání. Náleží do firemní kultury taktéž povědomí, které firma či společnost ve svých pracovnících i v širším okolí utváří sama o sobě. Vše je ovlivňováno přístupem a chováním zainteresovaných osob, tj. záleží pouze na chování každého jedince, na vedení společnosti a vztahu i důvěře ke svým zaměstnancům a všem pracovníkům ve firmě.

tým v rukách

Firemní kultura tudíž zároveň i má vliv na všechny, tj. působí i na okolí zvenku, mezi něž patří obchodní partneři, dodavatelé, zákazníci, klienti apod. Firemní kultura je mocnější více, než se může na první pohled jevit, než si mnozí dokáží připustit či uvědomit.

Pracovněprávní vztahy v zaměstnání

Jedná se o mezilidské a společenské vztahy mezi zaměstnanci a vedením firmy či společnosti, tj. s nadřízenou osobou. Nadřízený i podřízený mají svá práva a povinnosti, které musí dodržovat a řídit se jimi. Pracovněprávní vztah má jisté elementy, což tvoří subjekt, objekt i obsah. Subjektem pracovněprávních vztahů jsou účastníci, tj. pracovníci vykonávající svou práci, ti všichni jsou podřízení osobě, která jim práci přiděluje, kontroluje apod. Pracovněprávní vztah může mít formu pracovního poměru na plný či zkrácený neboli poloviční pracovní úvazek, dohodu o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti.

přednášející žena

Síla a stmelení pracovního týmu

Mělo by být snahou každé firmy, společnosti, nadřízené osoby, aby vztahy na pracovišti byly v co nejlepší a nejvyváženější symbióze. Je apelováno na nedostatečný osobní kontakt s nadřízenou osobou. Kromě různých alternativ ohledně upevnění pracovního vztahu , je však zapotřebí udělat ještě více. Je potřeba, aby nadřízení více komunikovali se svými podřízenými, diskutovali s nimi a zajímali se více i v rámci řešení o konkrétní situace, problémy apod.