asd asdsa f
Business

Vývoj a charakteristika koncepcí marketingových strategií

7

Aby firma byla schopná obstát na trhu, volí si své strategie pro život. Od některých už jsme odstoupily, jelikož jsou zastaralé a nevyplácí se a k některým teprve docházíme, protože je stále neumíme správně využívat.
Obecně se můžeme zaměřovat jen na segmenty trhu nebo se pozdvihnout na vyšší úroveň a řídit své vztahy se zákazníky. Zaměřme se na první tři, dnes již nevyhovující strategie.
stejné dveře

Strategie masového marketingu

Jedno období byla tato strategie oblíbená a všeobecně přijímaná, se zvyšujícími požadavky zákazníků však pomalu upadala až se propadla to zapomnění. Někde se možná ještě vyskytují a je používána, dlouhodobě to ale není udržitelná strategie, jelikož nepřemýšlí nad potřebami jednotlivých zákazníků, ani o segmentech zákazníků a zaměřuje se jen na jednu variantu produktu. Nezvažuje různé požadavky a potřeby.
Chceš to? Musíš si koupit tohle, jiná varianta není!
panáčci z lega

Strategie cílení na vybrané segmenty

Z první strategie vznikla tato druhá, jelikož si někdo uvědomil, že mezi zákazníky existují skupiny, které nezávisle na sobě chtějí stejné věci. Pro tyto veliké části zákazníků upravujeme produkt na míru, není to příliš veliká úprava výrobku nebo něco podobného, jde o několik málo různých variant. Stále se zde nepracuje se zákazníkem jako jedincem.
Chceš to? Tady máš čtyři varianty, vyber si!
doručená pošta

Strategie cílení na subsegmenty

Dotahujeme předchozí přístupy k prodeji ještě na vyšší úroveň a zamýšlíme se nad subsegmenty zákazníků. Rozhodně to bude hodnotnější, jelikož čím si bude zákazník připadat u vás výjimečněji, tím spíš se u vás zdrží déle, přesto ani tato strategie se nezaměřuje na vztahy se zákazníky. Řešíme zde pouze přidané služby. Ve své podstatě si zákazník vytvoří svůj balíček toho, co si přeje od vás, jako firmy koupit a vy mu to složíte na míru.
Produkt je z původního výběru a přidáváme různé varianty služeb.
Chceš to? A jak to máme dodat?
Už zde dochází k otázce na zákazníka, a to je zlomový okamžik, jelikož zákazník má spoustu informací, které vy potřebujete získat.