asd asdsa f
Internet

Fenomén zvaný internet

7

V dnešní době je vše ohledně internetu snadné. Ovšem zároveň jsme mnohem více lapeni do světa internetu, což je ovlivněno zajisté i rozvojem sociálních sítí apod. Připojení k internetu je dnes zcela bezproblémové. Přihlášení a surfování na internetu je možno nejen prostřednictvím osobního počítače či notebooku, ale v hojné míře je využíváno přes tablet i mobilní telefon. Internet v dnešní době je zcela nejrozsáhlejší počítačovou sítí na světě. Stručně lze charakterizovat internet coby komunikační prostředek rozšířený po celém světě a rovněž jako největší zdroj informací.

internet
 
Význam a podstata internetu
 

  1. Komunikace – prostřednictvím e-mailu, diskusního fóra nebo sociální sítě, zatímco využívání e-mailu je přínosné díky své rychlosti v rámci obchodní/pracovní korespondence, jakožto i reálná komunikace se zahraničím, benefitem kromě rychlosti je i ekologická stránka, neboť dochází k úspoře papíru.

 wifi

  1. Získání informací / údajů – nejpohodlnější způsob k vyhledání a nalezení potřebných informací, ať už pro studijní, pracovní účely nebo jen pro vlastní informovanost, maximální snadnost k vyhledání – pouze prostřednictvím surfování na internetu a během pár minut, prakticky vše lze dohledat na internetu. Rozšířené je i čtení jak denního tisku, tak magazínů a časopisů formou on-line. Též hledání si zaměstnání je dnes převážně praktikováno prostřednictvím internetu.

 
 

  1. Obchod – nejen pro obchodování, podnikání, pracovní účely, ale též značně je využíváno internetové bankovnictví, nákupování prostřednictvím internetu v e-shopech.

 
marketing

Rizika a negativní vliv používání internetu
 
Internet bývá mnohdy zatracován, neboť mnozí u něj tráví většinu volného času. Rizika v podobě bezpečnosti, jednak poskytnutí, a to mnohdy nevědomě citlivých údajů, neustále rostoucí nebezpečí v podobě počítačových virů. Někdy je preferována komunikace s přáteli prostřednictvím internetu a je tak vytlačován osobní kontakt. Potenciálnost závislosti na internetu v podobě hraní her apod. Mnohdy zahlcení informacemi, ne vše může být stoprocentním pravdivým údajem. Je třeba tento virtuální svět brát s trochou nadhledu. Ne vždy musí platit, co je na internetu psáno je nezvratným faktem dáno.