asd asdsa f
Internet

Internetové bankovnictví je nejoblíbenější v Dánsku, nejzavrhovanější v Bulharsku a v Rumunsku

5

Podle posledních průzkumů, kterými se zabývají mnohé evropské i české agentury, roste počet přístupů k elektronickému ovládání svého bankovního účtu především v posledních deseti letech. Za tu dobu se navýšil téměř na dvojnásobek své původní hodnoty. Je to způsobeno masivním rozvojem internetových přípojek, Wi-Fi sítí, mobilního Internetu a chytrých telefonů. Zajímavé je tedy srovnání s rokem 2007, kdy Internet banking aktivně používala zhruba čtvrtina obyvatel České republiky. V té době se ovšem tento typ bankovnictví v okolních evropských zemích vyhoupl již přes padesátiprocentní hranici. Češi byli poměrně konzervativní, dnes je však situace jiná. Částečně to také způsobilo dorůstání mladé generace, která se s výpočetní technikou setkávala již v útlém věku.
platební karta

Mladí vysokoškoláci v Česku jsou nejpočetnější skupinou

Právě mladí lidé ve věku mezi 24 a 33 roky tvoří nejpočetnější skupinu. Jedná se o zhruba 70 procent všech bankovních klientů, kteří s bankou tímto způsobem komunikují. Využívání této internetové služby také úzce souvisí s mírou vzdělání, vysokoškoláky oslovuje téměř v osmdesáti procentech, osoby se základním vzděláním a výučním listem rozhodně méně. Anebo k ní nemají důvěru. Ti využívají elektronické bankovnictví jen sotva z 20 procent.
různé měny

IT specialisté se často této službě vyhýbají

Zvláštní skupinu tvoří někteří specialisté – systémoví analytici, správci sítí, administrátoři serverů, kteří naopak znají úskalí moderních technologií a nebezpečí prolamování hesel, kryptografie, hackerství atd. a řada z nich se tomuto fenoménu vyhýbá. Nemělo by vás tedy překvapit, když zkušený „ajťák“ nemá ani platební kartu, ani Internet banking, a chodí si vybírat peníze z účtu na bankovní přepážku. Pěkně v tichosti, bez šmírování, bez sledovačů, a naprosto bezpečně.
Nejvíce nadšenců do finančních transakcí po Internetu je v Dánsku, tam se jedná o 90 procent dospělých lidí, Holanďané jsou na tom jen o jedno procento hůře. Ve Finsku jde o 87% dospělé populace. Nejméně se tato služba ujala v Bulharsku, na Kypru, v Rumunsku a v Řecku, tam se počet lidí, kteří jsou s Internet bankingem nějak proojeni, pohybuje v rozmezí od 5 do 25 procent.